آخرین نوشته ها

منشور حزب شهروندان افغانستان

منشور حزب شهروندان افغانستان

مقدمه افغانستان کنونی، سرزمین اقوام و تبارهای گوناگون، دارای پیشینه‌ی تاریخی و تمدنی درخشان و بهره‌مند از فرهنگ غنی و پیشتاز بوده است. به رغم این سابقه‌ی درخشان، در دو و نیم قرن گذشته و به‌خصوص چهار دهه‌ی اخیر، نه تنها شاهد توقف تاریخی در کشور خود بودیم، بلکه گرفتار …

توضیحات بیشتر »

رسالت تاريخی حزب شهروندان افغانستان

جنرال رضا امینی

جنرال رضا امینی مقدمه: جا دارد که برای روشن شدن مضمون و محتوای جمله ﮼ رسالت تاريخی حزب شهروندان افغانستان ﮼ که کلمه رسالت واژه کليدی درين جمله ميباشد را بطور مختصر ترجمه و تعريف نموده وانگهی مطالبات اصلی را دنبال نمائيم. رسالت را در کتابهای لغات به معنی پيام …

توضیحات بیشتر »

 حزب شهروندان افغانستان وچالش های پیش رو

محمدنبی سروری مقدمه: اولین جرقه ظهور احزاب سیاسی در افغانستان از اوایل قرن بیستم با نهضت مشروطه خواهان در دوران حکومت حبیب الله خان آغاز شد که ناموفق بود! احزاب سیاسی طی صدسال اخیر فراز ونشیب های فراوان را تجربه نمودند ولی  یک حزب سیاسی به معنای واقعی آن که …

توضیحات بیشتر »
  • رئیس حزب شهروندان