بیانیه حزب شهروندان افغانستان به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

بنام خدای آزادی، برابری و برادری

یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الیل و النهار

یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال

فرارسیدن سال نو خورشیدی 1402 را به همه مردم عزتمند افغانستان و بویژه خانواده های معظم شهدا تبریک میگوییم.

نوروز برجسته ترین نشان تحول در حال و احوال روزگار و مهم ترین بشارت برای رهایی از افسردگی و شتافتن به پیشواز بهار است. نوروز یک تأمل طبیعی است برای دیگرگون شدن و عبور از کرختگی و سرمای سوزان زمستان. هم چنانکه جان طبیعت برای بقا نیازمند بهار است، حیات انسانی و جان آدمی نیز برای رهایی از بحران نفسگیر نیازمند دیگرگونه شدن است و باید به استقبال بهار بشتابد. هم چنانکه طبیعت بدون بهار قادر به شکوفا کردن استعداد خود نیست، حیات انسانی نیز فقط با اندیشه های بهاری و فایق آمدن بر زمهریر جان سوز واگرایانه می تواند زمینه های رشد و شکوفایی را مساعد سازد. اندیشه های همگرایانه و دیگراندیشانه است که میتواند احسن الحال را برای زندگی جمعی در یک جامعه متکثر مثل افغانستان بشارت دهد.

هم وطنان گرامی!

نوروز و بهار طبیعت1402 لحظاتی بعد آغاز میگردد و جان طبیعت دیگرگونه می شود. دشت و دمن ها به پیشواز بهار دست در دست گل سرخ مزار، سرود آزادی از چنگ زمستان را آواز میخوانند و ما هم همنوا با بهار، امید به بهار سیاست افغانستان داریم و در این راه برای دستیابی به احسن الحال سیاسی، از هیج تلاشی فروگذار نخواهیم بود. حزب شهروندان افغانستان نشان تلاش جمعی برای رهایی از ظلمت شب و رسیدن به روشنایی روز در سیاست افغانستان است.

هم وطنان گرامی!

براساس قاعده طبیعت زمستان رفتنی است و سرمای زمستان پایان پذیر، جان جهان ما به ضرورت گردش ایام باید با طراوت بهار از نو شکوفه دهد و قد راست نماید. ارزش شهروندی محوری که مورد تأکید حزب شهروندان افغانستان است شکوفه و به مثابه نوروز سیاست در کشور است که میتواند ظلمت شب را به روشنایی روز مبدل سازد و زمینه حیات جمعی و مسالمت آمیز را در کشور مساعد نماید.

هم وطنان گرامی!

حزب شهروندان افغانستان که همزمان با بهار خورشیدی سال 1402 پا به عرصه وجود نهاده است، در نوع خود نشان تغییر از وضعیت غیر قابل تحمل در قواعد سیاست افغانستان به احسن الحال خواهد بود. همه میدانیم که وضعیت اکنون کشور به عنوان یک امر تاریخی محصول قواعد نامبارک سیاسی است که باید تغییر کند و طبیعی است که آغاز هرگونه تغییر برای شکوفا شدن استعدادها، با تغییر در ذهن و جهت گیریهای فکری افراد شروع می شود. حزب شهروندان افغانستان با یک دیگردیسی تمام عیار در باور نسبت به قواعد سیاسی و مناسبات قدرت در افغانستان بر نکات ذیل تأکید می نماید:

  1. افغانستان خانه مشترک همه اقوام و گروههای اجتماعی است و هیج گروهی به هیج بهانه نمیتواند دیگران را از حقوق شان محروم کند. حق شهروندی و توزیع همه فرصتهای کشور بر اساس به رسمیت شناختن آحاد ملت افغانستان به عنوان شهروندان کشور، برجسته ترین حق است که تحت هیج شرایطی سلب نمی شود.
  2. هرگونه باور و ایده سیاسی که قادر بر به رسمیت شناختن همه افراد به عنوان شهروندان افغانستان نباشد، ذاتا تهی از ظرفیتهای احسن الحال است و باید تغییر کند. در غیر آن صورت ظلمت شب استمرار پیداخواهد کرد و سرمای استخوان سوز زمستان، حیات جمعی ما را با مخاطرات تحمل ناپذیر مواجه خواهد ساخت.
  3. باورهای قومی، سمتی، مذهبی، ایدئولوژیکی و گرایشهای رادیکال و واگرایانه سیاسی، چیزی جز ظلمت نفسگیر شب، هیج چیزی دیگر نمی تواند باشد و گذشته تاریخی نشان داده است که شب ماندگار نیست و باید به صبح اندیشد و شهروندی نشان صبح سیاست افغانستان است.
  4. نظام طالبانی به لحاظ نوع فکر و ایده سیاسی شان، نه تنها توان حکومت داری سالم و کارآمد را ندارند بلکه خود یکی از مسایل اصلی افغانستان امروز است که نیاز به راه حل دارد. به رسمیت شاختن مردم و جایگاه مردم در مناسبات قدرت است که میتواند زمینه را برای رهایی از بحران موجود مساعد سازد.
  5. مسدود کردن باب علم برای زنان و دختران با عزت وطن و منع آنها از حضور در حوزه عمومی به معنای ناانسانی بودن سیاست در افغانستان است که باید تغییر کند در غیر آن صورت مسئولیت عقب ماندگی تاریخی آن به دوش طالبان خواهد بود.
  6. کثرتگرایی سیاسی در حوزه ارزشها و میکانیزمهای سیاسی تنها راه حل است که میتواند زمینه هرگونه انحصارگرایی را در قدرت از بین برده و زمینه های واگرایی و دشمنی های تاریخی را پایان ببخشد.  
  7. ما معتقدیم که توجه جامعه جهانی به منافع مردم افغانستان، توجه به منافع ملی و استراتژیک انها است. هرگونه تعامل تاکتیکی بازیگران خارجی با گروههای رادیکال و به حاشیه کشاندن مردم افغانستان به معنی تحمل تاوان استراتژیک آنها خواهد بود.

در اخیر ضمن تبریک مجدد سال نو خورشیدی به مردم افغانستان، خانواده های شهدا از خدای بزرگ میخواهیم که سال جدید آغاز رهایی مردم افغانستان از نومیدی ها و سال دستیابی به صلح سراسری و دایمی برای مردم ما باشد.

من الله توفیق

حزب شهروندان افغانستان

درباره ی ayobj954@gmail.com

مطلب پیشنهادی

مصاحبه جنرال امینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *