آخرین نوشته ها

حزب شهروندان افغانستان و ضرورت عبور از یک انقطاع تاریخی

محمدحسین خلوصی در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان عدالت خواهی چندان فربه نبوده است. راز این عقب ماندگی مداوم در همین لاغر بودن جریان عدالت خواهی نهفته است. اعتبار گفتمانی عدالت خواهی در جامعه، حتما به نهاد سازی و نظام سازی منتهی می گردد و نبود چنین نظم و نظامی ناشی …

توضیحات بیشتر »

منشور حزب شهروندان افغانستان

منشور حزب شهروندان افغانستان

مقدمه افغانستان کنونی، سرزمین اقوام و تبارهای گوناگون، دارای پیشینه‌ی تاریخی و تمدنی درخشان و بهره‌مند از فرهنگ غنی و پیشتاز بوده است. به رغم این سابقه‌ی درخشان، در دو و نیم قرن گذشته و به‌خصوص چهار دهه‌ی اخیر، نه تنها شاهد توقف تاریخی در کشور خود بودیم، بلکه گرفتار …

توضیحات بیشتر »
  • رئیس حزب شهروندان