آخرین نوشته ها

گزارشهای کشوری وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا 2023 در مورد رویه‌های حقوق بشر: افغانستان (ترجمه شده توسط کمیته حقوق بشر حزب شهروندان افغانستان)

گزارشهای کشوری وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا 2023 در مورد رویه‌های حقوق بشر: افغانستان (ترجمه شده توسط کمیته حقوق بشر حزب شهروندان افغانستان) گزارش حقوق بشر 2023 افغانستان خلاصه اجرایی ایالات متحده تصمیم ندارد که طالبان یا هر نهاد دیگری را به عنوان دولت افغانستان یا به عنوان بخشی …

توضیحات بیشتر »

نظام‌های سیاسی وابسته و فروپاشی مکرر

نظام‌های سیاسی وابسته و فروپاشی مکرر

دو رویداد هفت ثور و هشت ثور از دو گفتمان سیاسی نمایندگی می‌کرد که در جایگاه رقیب قرار می گرفتند.  برای هردو‌گفتمان فوق، فرصت فراهم گردید که نظام سیاسی تشکیل دهند و به صورت عملی مطلوبیت‌های خویش را تحقق بخشند؛ اما برونداد هردو فاجعه بار بود و نه تنها نظام …

توضیحات بیشتر »

سفید نمایی غیرحرفه‌ای تحت عنوان افغانهای مقيم اروپا

سفید نمایی غیرحرفه‌ای تحت عنوان افغانهای مقيم اروپا

بازدید گروه موسوم به افغان های مقیم اروپا از کابل و برگزاری نشست‌های متعدد با مقامات گروه طالبان به منظور سفید نمایی این گروه صورت می‌گیرد. در این نشست‌ها چنین عنوان می گردد که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبودیافته و شهروندان کشور بایست سرمایه گذاری در افغانستان را آغاز نمایند. …

توضیحات بیشتر »
  • رئیس حزب شهروندان