آخرین نوشته ها

الزامات عبور از بحران سیاسی؛ احساس مسئولیت جمعی و فعالیت سازمان یافته و هدفمند

الزامات عبور از بحران سیاسی؛ احساس مسئولیت جمعی و فعالیت سازمان یافته و هدفمند

تاریخ معاصر افغانستان روایت بحران سیاسی مداومی است که از همان بدو شکل گیری همزاد آن بوده است. این حاکمیت بدوی به دلیل اتکا بر قومیت، تبار و قبیله هیچ گاه نتوانسته است از تمام مردمان ساکن در این سرزمین نمایندگی کند. با این خاستگاه محدود و ضعيف دولتمردان گذشته …

توضیحات بیشتر »

پایان یک مأموریت سیاسی دیگر

پایان یک مأموریت سیاسی دیگر

و سپاسگزاری از همکاران و اعضای حزب شهروندان مقیم ایالات متحده آمریکا ماموریت هیئت عالی‌رتبه حزب شهروندان افغانستان در ایالات متحده آمریکا امروز به پایان رسید. در این سفر نشست‌های متعددی میان این هیئت و جوانب ذیربط بین‌المللی برگزار گردید. در ادامه نشست نیویورک، گفتگوهای سازنده‌ی هیئت حزب شهروندان افغانستان …

توضیحات بیشتر »

تبعیض و سرکوب آتش خشم مردم بدخشان را شعله ور نمود

تبعیض و سرکوب آتش خشم مردم بدخشان را شعله ور نمود

سلطه تک قومی و تک جنسیتی گروه طالبان در این سه سال رنج های زیادی را بر مردم افغانستان تحمیل نموده است. از آنجایی که این گروه، تحمل صدای مخالف را ندارد، اعتراضات مردمی را به شدت سرکوب می‌نمايد. بسیاری از معترضان توسط این گروه به قتل رسیده و یا …

توضیحات بیشتر »
  • رئیس حزب شهروندان