بایگانی روزانه: 1402-08-27

شرایط رقت انگیز دانشگاه ها و دانشجویان در افغانستان

شرایط رقت انگیز دانشگاه_ها و دانشجویان در افغانستان

پس از تسلط گروه حاکم شرایط دانشگاه‌ها و دانشجویان بسیار رقت انگیز گردیده است. چهار مشکل مهم در این عرصه چنین است: الف) دانشگاه به عنوان ترویج دهنده علوم غربی مورد خصومت واقع شده است و با این رویکرد خصومت آمیز است که توسعه مدارس دینی خصوصا مدارس جهادی در …

توضیحات بیشتر »