بایگانی روزانه: 1402-08-12

گزارش مختصر از ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان

ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان

تهیه شده توسط کمیته حقوق بشر و صلح حزب شهروندان افغانستان جامعه جهانی از سال 2001 تلاش کرده است، افغانستان را مجددا به عنوان عضوی از جامعه جهانی، آماده پذیرش مسئولیتهای حقوق بشری در سطح ملی و بین المللی کند. با آنکه در این مسیر چالشهای متعددی وجود داشته است، …

توضیحات بیشتر »