بایگانی روزانه: 1402-08-26

به مناسبت روز جهانی مدارا

به مناسبت روز جهانی مدارا

شانزدهم نوامبر از سوی سازمان ملل به عنوان روز مدارا و بردباری نام گذاری شده است. توجه به نقش مدارا در کاهش منازعات سیاسی و اجتماعی امروز بسیار حائز اهمیت است. مدارا به معنای احترام، پذیرش و ارج نهادن به اقوام و ادیان و فرهنگهای متفاوت است. مدارا نه تنها …

توضیحات بیشتر »