بایگانی روزانه: 1402-03-25

پایان دومین نشست اسلو؛ انتظاراتی که بر آورده نشد

پایان دومین نشست اسلو؛ انتظاراتی که بر آورده نشد

 نشست دو روزه اسلو با موضوع بررسی چگونگی حکومت داری طالبان در ۲۲ ماه گذشته، پشت درهای بسته و بدور از چشم خبرنگاران برگزار گردید. از جزئیات مباحث مطرح شده در این نشست که نمایندگان طالبان در سطح پایین شرکت کرده بودند و چهره‌های مطرح سیاسی مخالف طالبان نیز حضور …

توضیحات بیشتر »