بایگانی روزانه: 1402-03-22

جامعه مدنی افغانستان و بستر سازی تحول سیاسی

Afghanistan's civil society and the foundation of political transformation

اصطلاح جامعه مدنی به مفهوم امروزی در دهه ۱۹۸۰ زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که به نمادی از جنبش‌های اعتراضی غیر دولتی علیه رژیم‌های اقتدارگرا در اروپای شرقی و آمریکای جنوبی، تبدیل شده بود. تعریف جامعه مدنی امری ساده نیست. به گفته «ون دایک» از پژوهشگران مرکز مطالعات بین المللی …

توضیحات بیشتر »