بایگانی روزانه: 1402-10-22

طالبان و رسالت پناه دادن به تروریسم؛ شواهد انکار ناپذیر است

طالبان و رسالت پناه دادن به تروریسم؛ شواهد انکار ناپذیر است

ارزیابی‌های مراکز مطالعاتی، گزارش‌های منابع محلی و وقوع حمله‌های خونین در افغانستان و منطقه نشان می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان بسیار سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، به مرکز تروریسم بین المللی تبدیل شده است. حتی داعش که ادعای مبارزه با آن را دارد، به شکل مستقیم و غیر مستقیم …

توضیحات بیشتر »