بایگانی روزانه: 1402-10-18

نابودی بنیان‌های همبستگی ملی با سیاست‌های قومی طالبان

نابودی بنیان‌های همبستگی ملی با سیاست‌های قومی طالبان نابودی بنیان‌های همبستگی ملی با سیاست‌های قومی طالبان

افغانستان یکی از معدود کشورهای جهان است که روند دولت-ملت‌سازی در آن ناکام بوده و همبستگی ملی کمرنگ است. در دو دهه نخست قرن بیست و یکم بیشترین تلاش در راستای ملت‌سازی و ارتقای همبستگی ملی صورت گرفت. ساختارهای قانونی، نهادهای آموزشی، ورزش‌کاران، فعالان مدنی و رسانه‌ها همه و همه …

توضیحات بیشتر »