بایگانی روزانه: 1402-10-15

افزایش فشار بر زنان؛ به‌سخره گرفتن قطع‌نامه شورای امنیت از سوی طالبان

افزایش فشار بر زنان؛ به‌سخره گرفتن قطع‌نامه شورای امنیت از سوی طالبان

 در حالی که یکی از پیش‌شرط‌های عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با طالبان در قطع‌نامه جدید شورای امنیت، رعایت حقوق زنان و لغو محدودیت‌های اعمال شده عنوان شده است، طالبان اعمال فشار بر زنان را افزایش داده‌اند. طی‌روز‌های اخیر گزارش‌ها حاکی است که بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری، اعمال محدودیت بر کار زنان …

توضیحات بیشتر »