بایگانی روزانه: 1402-09-18

قطعنامه کنفرانس نظام سیاسی کارآمد و صلح پایدار در افغانستان

واحدی

بحران مداوم در عرصه سیاسی افغانستان ناشی از فقدان نظام سیاسی کارآمد است. در نبود نظم سیاسی مدرن که واقعیت‌های موجود افغانستان را بازتاب دهد، دستیابی به صلح پایدار امکان‌پذیر نیست. مبتنی بر این درک از بحران سیاسی افغانستان، حزب شهروندان افغانستان با همکاری دانشگاه دوسلدورف آلمان، در یک کنفرانس …

توضیحات بیشتر »