بایگانی روزانه: 1402-09-14

ضرورت اتحاد مخالفان طالبان؛ اهداف و تاکتیک ها

ضرورت اتحاد مخالفان طالبان؛ اهداف و تاکتیک_ها

طی هفته های اخیر سلسله‌های نشست‌های بزرگ و مستمر جریان‌های مخالف امارت طالبانی، در کشورهای مختلف برگزار گردید. این نشست‌ها در جستجوی راه‌های اتحاد، تبیین وضعیت جاری کشور و چگونگی  نجات کشور از چنگال مخوف طالبان هستند. در این میان تلاش در راستای اتحاد احزاب، جریان‌ها و جبهات مختلف که …

توضیحات بیشتر »