بایگانی روزانه: 1403-02-18

پایان یک مأموریت سیاسی دیگر

پایان یک مأموریت سیاسی دیگر

و سپاسگزاری از همکاران و اعضای حزب شهروندان مقیم ایالات متحده آمریکا ماموریت هیئت عالی‌رتبه حزب شهروندان افغانستان در ایالات متحده آمریکا امروز به پایان رسید. در این سفر نشست‌های متعددی میان این هیئت و جوانب ذیربط بین‌المللی برگزار گردید. در ادامه نشست نیویورک، گفتگوهای سازنده‌ی هیئت حزب شهروندان افغانستان …

توضیحات بیشتر »