بایگانی روزانه: 1403-02-16

تبعیض و سرکوب آتش خشم مردم بدخشان را شعله ور نمود

تبعیض و سرکوب آتش خشم مردم بدخشان را شعله ور نمود

سلطه تک قومی و تک جنسیتی گروه طالبان در این سه سال رنج های زیادی را بر مردم افغانستان تحمیل نموده است. از آنجایی که این گروه، تحمل صدای مخالف را ندارد، اعتراضات مردمی را به شدت سرکوب می‌نمايد. بسیاری از معترضان توسط این گروه به قتل رسیده و یا …

توضیحات بیشتر »