بایگانی روزانه: 1402-07-12

دورنمای صلح و منازعه در افغانستان

دورنمای صلح و منازعه در افغانستان

قریب به دو سال از حاکمیت طالبان می گذرد. علی رغم تسلط طالبان بر قلمرو جغرافیایی افغانستان،  این گروه در کسب مشروعیت ملی و بین المللی ناکام بوده است.  عهده داری برخی از سفارت خانه ای افغانستان، شرکت در نشست سمرقند و سرانجام اظهارات امینه محمد در راستایی رسمیت یابی …

توضیحات بیشتر »