بایگانی برچسب: نظام کار آمد

قطعنامه سومین کنفرانس نظام سیاسی کارآمد و صلح پایدار در افغانستان

قطعنامه پایانی کنفرانس پاریس

افغانستان یکی از معدود کشورهای جهان است که روند دولت-ملت‌سازی در آن ناکام بوده است. بحران مداوم در عرصه سیاسی افغانستان ناشی از فقدان نظام سیاسی کارآمد است؛ در نبود نظم سیاسی مدرن که واقعیت‌های موجود افغانستان را بازتاب دهد، دستیابی به صلح پایدار امکان‌پذیر نیست. مبتنی بر این درک …

توضیحات بیشتر »