بایگانی روزانه: 1403-01-19

هویت زدایی به مثابه میراث تمامیت‌خواهی قبیله گرایی

هویت زدایی به مثابه میراث تمامیت‌خواهی قبیله گرایی

اقدام اخیر گروه طالبان در حذف نام مورخ شهیر کشور فیض محمد کاتب هزاره از جاده موسوم به همین نام در غرب کابل نشان داد که آنچه برای حاکمیت خود خوانده اهمیت دارد، انحصار و تمامیت‌خواهی قومی است که از گذشته دور به میراث مانده است. افزون بر آن در …

توضیحات بیشتر »