بایگانی روزانه: 1402-12-12

بخشی از گزارش 2024 گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان

بخشی از گزارش 2024 گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تازه ترین گزارش خویش را در تاریخ 29 فبریوری 2024 در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. این گزارش که در جلسه پنجاه و پنجم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (A/HRC/55/80) ارائه شده است، نشان میدهد …

توضیحات بیشتر »