بایگانی روزانه: 1402-06-07

افغانستان زیر سلطه طالبان؛ کانون تروریسم بین المللی

Afghanistan under the rule of the Taliban

بر اساس گزارش ۲۰۲۳ موسسه اقتصاد و صلح، داعش  و شاخه‌های منطقه‌ای آن در طی نه سال گذشته خطرناکترین و مرگبارترین گروه تروریستی در سطح جهان ارزیابی شده است. از طرفی واشنگتن پست گزارش داده است که افغانستان زیر سلطه طالبان به مرکز مهم هماهنگی داعش تبدیل شده است. گزارش …

توضیحات بیشتر »