بایگانی برچسب: پیامدهای سیاست خارجی پاکستان در افغانستان

عبور از انتحار گرایی یک جانبه به انتحار گرایی دو جانبه (پیامدهای سیاست خارجی پاکستان در افغانستان)

عبور از انتحار گرایی یک جانبه به انتحار گرایی دو جانبه (پیامدهای سیاست خارجی پاکستان در افغانستان)

پاکستان کشوری است فرو رفته در بحران‌های متعدد امنیتی؛ بحران کشمیر، جدایی طلبان بلوچ، گروه مسلح در مناطق مرزی افغانستان و ایده تشکیل پشتونستان از سوی حاکمان قوم گرایی افغانستان، عمده ترین بحران‌های امنیتی است که پاکستان در قبال آن باید راهبردهایی مؤثر امنیتی داشته باشد. مبتنی بر این بحران‌ها …

توضیحات بیشتر »