بایگانی برچسب: وضعیت حقوق بشر در افغانستان

ارزیابی گزارش وزارت خارجه ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان

گزارش وزارت خارجه ایالات متحده

الف: نقاط مهم گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مطابق دستور کنگره از سال 1977 هر ساله گزارشی را با عنوان رویه های حقوق بشر تهیه میکند. هدف از تهیه این گزارشها به این دلیل است که نهادهای قانونگذار مطلع شوند که آیا کشورهایی که از کمکهای ایالات متحده برخوردار …

توضیحات بیشتر »