بایگانی برچسب: طالبان مدعی تأمین امنیت

چگونه طالبان مدعی تأمین امنیت به پشت دیوارهای امنیتی سوق داده شدند؟

چگونه طالبان مدعی تأمین امنیت به پشت دیوارهای امنیتی سوق داده شدند؟

وزارت مالیه تحت کنترل به تازگی گفته است که به دلیل «حفظ امنیت و چالش‌های امنیتی»، کابل‌بانک معاشات نظامیان این گروه را به‌جای شعبه‌های شهری خود، در ادارات دولتی پرداخت می‌کند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که در حمله منسوب به داعش در دومین روز سال جدید، در …

توضیحات بیشتر »