بایگانی برچسب: روز جهانی فرهنگ هزارگی

پیام حزب شهروندان به مناسبت روز جهانی فرهنگ هزارگی

پیام حزب شهروندان به مناسبت روز جهانی فرهنگ هزارگی

 فرهنگ مجموعه‌ای از دستاوردهای بشری است که در قالب باورها، ارزش‌ها، رسوم، عادات و..‌ از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردد. این دستاوردهای انسانی است که تمدن ساز و یا هم تمدن گریز است. عناصر مهم تمدن ساز در فرهنگ هزارگی عبارت است از؛ خردپذیری و دانش طلبی، سخت کوشی، …

توضیحات بیشتر »