بایگانی برچسب: خروج آمریکا از افغانستان

چرخه فروپاشی فراگیر در پی خروج غیر مسئولانه ابر قدرت‌ها از افغانستان

خروج آمریکا و شوری از افغانستان

اتحاد جماهیر شوروی درک درستی از وضعیت افغانستان نداشت. برای رهبران شوروی بسط ایدئولوژی و رقابت با جهان غرب اهمیت داشت و همین دو متغیر، سبب تهاجم اتحاد شوروی بر افغانستان گردید. حمله نظامی به افغانستان در مقایسه با دیگر کشورهای مورد تهاجم با تاخیر صورت گرفت و مطالعات عمیق …

توضیحات بیشتر »