بایگانی برچسب: بازدید گروه موسوم به افغان های مقیم اروپا از کابل

سفید نمایی غیرحرفه‌ای تحت عنوان افغانهای مقيم اروپا

سفید نمایی غیرحرفه‌ای تحت عنوان افغانهای مقيم اروپا

بازدید گروه موسوم به افغان های مقیم اروپا از کابل و برگزاری نشست‌های متعدد با مقامات گروه طالبان به منظور سفید نمایی این گروه صورت می‌گیرد. در این نشست‌ها چنین عنوان می گردد که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبودیافته و شهروندان کشور بایست سرمایه گذاری در افغانستان را آغاز نمایند. …

توضیحات بیشتر »