بایگانی برچسب: امارت طالبانی و جمهوریت فدرالی

همه نگرانی‌ها به یک رخداد منتهی می‌شوند: سلطه طالبان بر افغانستان

همه نگرانی‌ها به یک رخداد منتهی می‌شوند: سلطه طالبان بر افغانستان

یافته‌های تحقیقی “انستیتوت مطالعات استراتژیک آسترالیا” نشان می‌دهد که ۲۲ گروه تروریستی با توان عملیاتی در افغانستان تحت کنترل طالبان فعالیت دارند. بر اساس این گزارش نه تنها طالبان روابط خود با القاعده را قطع نکرده است که این گروه در ۳۴ ولایت افغانستان هسته‌های فعال دارد. همچنین ادعای طالبان …

توضیحات بیشتر »

آپارتاید جنسیتی؛ سومین سال سیاه زنان در افغانستان

سومین سال سیاه زنان در افغانستان

نشست سازمان ملل متحد مورد زنان افغانستان تحت عنوان “جنایت علیه بشریت در افغانستان با نگاه جنسیتی؛ تقویت هماهنگی جهانی” در حالی برگزار می‌شود که زنان افغانستان سه سال متوالی است که زیر سایه فقر، قحطی، تبعیض، محرومیت از تحصیل، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و مهمتر از همه خشونت …

توضیحات بیشتر »

گفتمان سازی از نظام سیاسی، ضرورت امروز شهروندان افغانستان

گفتمان سازی از نظام سیاسی، ضرورت امروز شهروندان افغانستان

هرگونه تلاش برای مبارزه فکری با حاکمیت موجود بایست معطوف به اعتبار آفريني گفتمان بدیل باشد. جمهوریت متمرکز به تاریخ پیوسته است و دیگر ظرفت بازسازی مجد درا از دست داده است. تمرکز زدائی از قدرت بدون ارائه یک مدل و گفتمان صرفا ادعای مبهم است و گرهی از کار …

توضیحات بیشتر »

جدال گفتمانی امارت طالبانی و جمهوریت فدرالی

سومین کنفرانس

مبارزه سیاسی نیازمند گفتمان سازی است. روایت از گفتمان ها است که برای جریان ها، افراد و احزاب سیاسی اعتبار می آفریند. قدرت و گفتمان سازی رابطه دیالکتیک دارد؛ یعنی قدرت گفتمان بوجود میاورد و گفتمان مشروعیت و اعتبار گفتمانی خلق می نماید. گفتمان تبلور دهنده محیط سیاسی است؛ پیش …

توضیحات بیشتر »